HOÀNG MAI

Luôn đồng hành cùng hoạt động sản xuất của bạn

0961 802 182 duc.duong@hoangmaicorps.com

 
» Giới thiệu » Kiểm định chất lượng khẩu trang vải
Kiểm định chất lượng khẩu trang vải

Kết quả kiểm định khẩu trang vải trắng

Khẩu trang vải trắng

Kết quả kiểm định khẩu trang vải màu 

Kết quả kiểm định khẩu trang vải HMKT-22

Kết quả kiểm định van thở của khẩu trang vải

http://hoangmaicorp.com.vn/files/LOT%20VAN%20THU%E1%BB%9E%20ROHS%2010(1).PDF